FORGOT YOUR DETAILS?

EV Fleet Cloud Platform

to innowacyjny ekosystem technologiczny

EV Fleet rewolucjonizuje towarowy transport miejski

Polska spółka technologiczna EV Fleet tworzy innowacyjną cyfrową platformę służącą do kompleksowego zarządzania flotami i mobilnością w miejskim transporcie towarowym. Pozwoli ona na oferowanie nowoczesnych usług dla firm transportowych i operatorów flotowych. EV Fleet Cloud Platform to projekt o znaczeniu globalnym, którego celem jest cyfrowa transformacja systemu transportowego, w tym jego pełna optymalizacja i automatyzacja.

EV Fleet Cloud Platform

stanowi spójny ekosystem łączący zaawansowane oprogramowanie i autorską telematykę z pojazdami mającymi swoje cyfrowe odpowiedniki, tak zwane digital twins. Platforma służy przede wszystkim do obsługi i analizy transportu aglomeracyjnego middle mile i last mile, zarówno w modelu B2B, jak i B2C.

Kompletny ekosystem dla transportu miejskiego

EV Fleet Cloud Platform to otwarta, modułowa, cyfrowa platforma, która w pełni automatyzuje procesy transportowe w aglomeracjach miejskich. Będzie ona kompletnym ekosystemem i środowiskiem programowym, gdzie dostęp do danych wygenerowanych dzięki autorskiej telematyce zainstalowanej w pojazdach umożliwi efektywne wykorzystanie informacji w celu usprawnienia całego procesu transportowego na każdym jego etapie. Przyniesie to pożądany efekt synergii i wygeneruje większą wartość niż ręczne łączenie pojedynczych rozwiązań cyfrowych.

Let's socialize

Copyright © 2016 Kallyas.net | Hogash.com | This Demo is part of Kallyas WordPress Theme . All rights reserved.

SCHEDULE

Monday - Friday 9AM - 10AM
Saturday 9AM - 10AM
Sunday 10AM - 10AM

EMAIL
hello@yourwebsite.com

PHONE
0 1800 1800 1234

TOP