Pojazdy generujące duże ilości danych staną się swego rodzaju platformami sprzedażowymi co pozwoli na projektowanie nowych usług i źródeł przychodów. Aktualne trendy dowodzą, że pojawią się nowe formy logistyki miejskiej i biznesowej oraz wzrost znaczenia miast jako odrębnych ekosystemów transportu towarów. W gospodarce cyfrowej procedury wykonywane ręcznie, będące pozostałością czasów sprzed ery Internetu, są stopniowo wycofywane