Improvisation
or creation

Co sprawia, że Japończycy każą swoim dzieciom czytać w szkołach biografię naszej uczonej, a buddyści widzą w Marii Skłodowskiej-Curie wzór do naśladowania? Cenią ją za siłę charakteru, nieustanny rozwój, odwagę i determinację, z jaką dążyła do wytyczonego sobie celu. Japończyków zachwyca też jej samodyscyplina i skupienie w codziennej pracy w laboratorium. Za poświęcenie w pracy