Last Mile Delivery
in a new edition

O dostawach ostatniej mili napisano już wiele, ale czy wszystko? Na pewno nie. Czy obecne modele dostaw mogą zostać zmienione, czy może zostać przełamane status quo, czy modele związane z dostawami towarów spożywczych w e-commerce da się projektować? Oczywiście, tak. Odpowiadając na postawione pytania spróbuję pokazać to od strony swojego przedsiębiorstwa, bazując na zdobytym doświadczeniu