Shifting interest from
ROI to COI

Inwestycje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firm. Od małych i średnich przedsiębiorstw (SME) po duże korporacje – większość decyzji podejmowana jest w oparciu o wskaźnik ROI. Początkowo osoby decyzyjne mogą w wielu obszarach kwestionować zwrot z inwestycji. Dlatego tak ważna jest prawidłowo przeprowadzona analiza. Ma ona ogromną wartość. Na jej podstawie podejmowane są kluczowe decyzje
Obecnie firmy szukają skutecznych sposobów zarządzania całkowitym kosztem posiadanej floty (TCO), minimalizacji kosztów operacyjnych oraz zwiększenia rentowności. Ma to szczególne znaczenie w momencie podejmowania strategicznych decyzji o elektryfikacji floty wykorzystywanej w działalności operacyjnej. Każde tego typu działanie powinno być poprzedzone analizą biznesową realizowane poprzez globalne spojrzenie na wiele obszarów w firmie, bezpośrednio powiązanych z utrzymaniem
Rising operating costs in the retail and e-commerce industry as an opportunity to improve business efficiency by investing in new technologies and solutions Wyzwania jakie czekają w najbliższym czasie przedsiębiorstwa w branży retail oraz e-commerce dotyczą głównie optymalizacji kosztów operacyjnych. Jest to związane przede wszystkim z rosnącymi kosztami, w tym płacy minimalnej oraz wprowadzeniem podatku