FORGOT YOUR DETAILS?

Monday, 17 August 2020 / Published in Fleet Consulting
Inwestycje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firm. Od małych i średnich przedsiębiorstw (SME) po duże korporacje – większość decyzji podejmowana jest w oparciu o wskaźnik ROI. Początkowo osoby decyzyjne mogą w wielu obszarach kwestionować zwrot z inwestycji. Dlatego tak ważna jest prawidłowo przeprowadzona analiza. Ma ona ogromną wartość. Na jej podstawie podejmowane są kluczowe decyzje
Monday, 17 August 2020 / Published in Fleet Consulting
Obecnie firmy szukają skutecznych sposobów zarządzania całkowitym kosztem posiadanej floty (TCO), minimalizacji kosztów operacyjnych oraz zwiększenia rentowności. Ma to szczególne znaczenie w momencie podejmowania strategicznych decyzji o elektryfikacji floty wykorzystywanej w działalności operacyjnej. Każde tego typu działanie powinno być poprzedzone analizą biznesową realizowane poprzez globalne spojrzenie na wiele obszarów w firmie, bezpośrednio powiązanych z utrzymaniem
Monday, 17 August 2020 / Published in Fleet Consulting
Rising operating costs in the retail and e-commerce industry as an opportunity to improve business efficiency by investing in new technologies and solutions Wyzwania jakie czekają w najbliższym czasie przedsiębiorstwa w branży retail oraz e-commerce dotyczą głównie optymalizacji kosztów operacyjnych. Jest to związane przede wszystkim z rosnącymi kosztami, w tym płacy minimalnej oraz wprowadzeniem podatku
Monday, 17 August 2020 / Published in Fleet Management
O dostawach ostatniej mili napisano już wiele, ale czy wszystko? Na pewno nie. Czy obecne modele dostaw mogą zostać zmienione, czy może zostać przełamane status quo, czy modele związane z dostawami towarów spożywczych w e-commerce da się projektować? Oczywiście, tak. Odpowiadając na postawione pytania spróbuję pokazać to od strony swojego przedsiębiorstwa, bazując na zdobytym doświadczeniu
Monday, 17 August 2020 / Published in Live at EV Fleet
Co sprawia, że Japończycy każą swoim dzieciom czytać w szkołach biografię naszej uczonej, a buddyści widzą w Marii Skłodowskiej-Curie wzór do naśladowania? Cenią ją za siłę charakteru, nieustanny rozwój, odwagę i determinację, z jaką dążyła do wytyczonego sobie celu. Japończyków zachwyca też jej samodyscyplina i skupienie w codziennej pracy w laboratorium. Za poświęcenie w pracy
Monday, 17 August 2020 / Published in Team EV Fleet
Jak z idei, pomysłu stworzyć nowy produkt i skutecznie skalować go u swoich klientów? Spojrzenie od strony inżyniera, projektanta, przedsiębiorcy. Moje spojrzenie. Tym materiałem rozpoczynam serię artykułów pokazujących jak wyglądały realizowane przeze mnie procesy projektowe w ostatnich 16 latach. W jaki sposób wdrażałem je u swoich klientów. Jak z idei powstawały realne produkty/usługi. Jak skutecznie
Monday, 17 August 2020 / Published in Technology
Pojazdy generujące duże ilości danych staną się swego rodzaju platformami sprzedażowymi co pozwoli na projektowanie nowych usług i źródeł przychodów. Aktualne trendy dowodzą, że pojawią się nowe formy logistyki miejskiej i biznesowej oraz wzrost znaczenia miast jako odrębnych ekosystemów transportu towarów. W gospodarce cyfrowej procedury wykonywane ręcznie, będące pozostałością czasów sprzed ery Internetu, są stopniowo wycofywane
TOP