Shifting interest from
ROI to COI

Inwestycje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firm. Od małych i średnich przedsiębiorstw (SME) po duże korporacje – większość decyzji podejmowana jest w oparciu o wskaźnik ROI. Początkowo osoby decyzyjne mogą w wielu obszarach kwestionować zwrot z inwestycji. Dlatego tak ważna jest prawidłowo przeprowadzona analiza. Ma ona ogromną wartość. Na jej podstawie podejmowane są kluczowe decyzje o rozpoczęciu inwestycji, np. w flotę opartą o pojazdy niskoemisyjne. Ale czy tak jest zawsze?

Niestety, nie. Często decydenci nie są w stanie wyobrazić sobie ani zrozumieć ROI, wtedy projekt nie jest wdrażany. Skupienie się na ROI pomija inny krytyczny wskaźnik. Jest nim COI – całkowity koszt zignorowania planowanej inwestycji. Aby firmy mogły utrzymać przewagę konkurencyjną, analityka stała się koniecznością. Nie angażując się w nią, firmy te prędzej czy później odczują COI. Nie przeprowadzenie analiz wiąże się z kosztami alternatywnymi i może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy. Planując inwestycję związaną z wdrożeniem pojazdów niskoemisyjnych (elektrycznych) w flocie firmowej muszą uwzględniać wskaźnik COI, który pozwoli im być bardziej proaktywnym oraz przeprowadzić udane wdrożenie przed konkurencją.

Dlaczego firmy często ignorują analitykę przy podejmowaniu decyzji? Każda firma, niezależnie od wielkości, ma dostęp do danych, zarówno własnych jak i zewnętrznych. Należy zauważyć, że ich pozyskanie nigdy nie było tak łatwe. Dlaczego więc tak wiele firm ignoruje je i nie przeprowadza analiz. Dane, które gromadzą firmy, mogą być prawdziwą kopalnią złota. Jeżeli firma chce zachować przewagę konkurencyjną, musi skorzystać z analityki. Można śmiało powiedzieć, że analityka nie jest już czymś „miłym” do zrobienia, jest koniecznością. Często decydenci nie mogą w pełni skupić się na tym, co jest możliwe dzięki analizom, dopóki nie uruchomią projektu. To samo dotyczy analityki.

COI ma takie same cele strategiczne jak ROI, jednak istnieje kilka fundamentalnych różnic. Podstawowa różnica polega na tym, że COI koncentruje się na minimalizacji kosztów operacyjnych, podczas gdy ROI koncentruje się na maksymalizacji przychodów przyrostowych.

Jak szukać oszczędności?

Każda flota jest inna, dlatego też może mieć różną strukturę kosztów. Tak naprawdę dwie zmienne wpływają na koszty operacyjne floty: klasa i przebieg pojazdu. Flota pojazdów ciężarowych dalekiego zasięgu (HD) będzie miała inny rozkład kosztów na kilometr niż flota lekkich pojazdów dostawczych o niskim przebiegu (LD). Możliwości oszczędności dostępne dla konkretnej floty zmienią się w zależności od charakterystyki eksploatacyjnej. Może to utrudnić zidentyfikowanie i oszacowanie możliwości kosztowych.

W następnej części opiszemy kilka przykładów Case Study w celu oszacowania ROI i COI. Przykłady będą pochodziły z zrealizowanych przez nas projektów wdrożeniowych. Jesteśmy grupą specjalistów w obszarze zarządzania flota pojazdów. Staramy się, aby nasze treści były małym elementem wiedzy, ale również inspiracji do działania.

Autor: Daniel Konrad Węgrzynek