Rising operating costs in the retail and e-commerce industry.

Rising operating costs in the retail and e-commerce industry as an opportunity to improve business efficiency by investing in new technologies and solutions

Wyzwania jakie czekają w najbliższym czasie przedsiębiorstwa w branży retail oraz e-commerce dotyczą głównie optymalizacji kosztów operacyjnych. Jest to związane przede wszystkim z rosnącymi kosztami, w tym płacy minimalnej oraz wprowadzeniem podatku od sprzedaży detalicznej. W związku z tym spółki będą szukały rozwiązań mających na celu poprawę efektywności operacyjnej. Celowo chciałbym w tym miejscu poruszyć aspekt inwestycji, które związane są nierozerwalnie z funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa. Są to procesy związane z rozwojem. Odpowiednio zaplanowane, zarówno pod kątem czasowym i finansowym będą gwarancją sukcesu. Nie bez powodu w poprzednich artykułach dużo miejsca poświęciłem na omówienie wskaźników związanych z kalkulacją kosztową oraz zwrotem z inwestycji Analiza biznesowa inwestycji – ROI vs TCO .

Celowo w tytule tego materiału napisałem, że szansą na zwiększenie przychodów są paradoksalnie rosnące koszty związane z mikro i makroekonomicznym otoczeniem w którym funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa zarówno w Polsce jak i Europie. To pod ich wpływem wielu menedżerów szuka najlepszych rozwiązań. Często, niestety nie tam, gdzie one faktycznie są, wręcz na wyciągnięcie ręki. Ich decyzje ograniczają się do redukcji zasobów. Są to najczęściej pracownicy danej firmy. Osobiście uważam, że są to najgorsze decyzje.

Jakiś czas temu miałem okazję zapoznać się z biografią Richarda Bransona. Nie muszę chyba nikomu przedstawiać tej osoby. Historia jednego z najbogatszych ludzi na świecie jest imponująca. W pamięci utkwiły mi jego trzy słowa – „nie oszczędzaj, twórz” Ktoś powie – łatwo mówić to osobie z takim majątkiem. Nota bene nie wziął się on z przysłowiowego nieba. Ale właśnie słowo „twórz” jest na co dzień moją inspiracją do budowania kolejnych produktów i usług dla moich klientów. Dostęp do wiedzy i technologii nigdy nie był tak łatwy. Szkoda, że tak mało osób z tego korzysta. Niestety wiem to z autopsji.

Dziś wiedza połączona z technologią daje możliwości budowania firm z dużo większą prędkością. W tak szybko zmieniającej się przestrzeni biznesowej tworzenie nowych modeli opartych o technologię daje niezwykłą przewagę konkurencyjną. Dziwią mnie podczas spotkań biznesowych decyzje osób zarządzających danym przedsiębiorstwem, które po raz kolejny próbują powielać standardowe rozwiązania. Obecnie tego typu działania nie mają szansy przynieść spodziewanego efektu. Podkreślam, nie mają. W dobie transformacji cyfrowej zmiana modelu biznesowego, szczególnie w obszarze logistyki powinna być podstawowym działaniem dobrego menedżera. Oczywiście wymaga to od niego ogromnej wiedzy, obserwacji globalnych rynków, trendów, również konkurencji. Szczególnie konkurencja bywa silnym motorem napędowym. Każdy nowy model biznesowy wymaga walidacji i projektowania propozycji wartości Validating and Designing Value Proposition dla coraz bardziej wymagającego klienta.

Lista obszarów w których następuje niezwykle szybki rozwój technologiczny jest szeroka i jeszcze nie zamknięta. Ale co ważne, że w większości z nich obserwujemy wzrost wykładniczy. Pewne jest natomiast to, że wszystkie staną się wektorami gwałtownych przemian w obecnym świecie i to one będą motorem napędowym powstawania nowych modeli biznesowych. Uważam, że szczególną uwagę należy zwrócić na Big Date (o tym napiszę oddzielny artykuł), sztuczną inteligencję i internet rzeczy. Technologie wraz z niezliczoną liczbą czujników i sensorów pozwolą na generowanie danych, w tym danych behawioralnych na niespotykaną dotychczas skalę. W konsekwencji szybkiego i jednoczesnego rozwoju wielu nowych technologii obecne modele biznesowe muszą ulec zmianom. Na jednej z konferencji profesor Piotr Płoszajski ze Szkoły Głównej Handlowej powiedział, „że dzisiejsze funkcjonowanie firm to jak latanie myśliwcem w tęczy…” Zachęcam do poszukania wykładu i wysłuchania w całości.

Skuteczny menedżer powinien zadać sobie pytanie „jakie wyzwania i bariery stoją przed nim w najbliższej przyszłości” Odpowiedź częściowo przynoszą badania przeprowadzone w 2019 roku (1). Wśród firm potwierdzających wdrożenie cyfrowej transformacji 92% deklaruje, że posiada cyfrową strategię, która jest spójna z ogólnymi celami organizacji. 59% respondentów twierdzi, że było w stanie zidentyfikować dane partnerów zewnętrznych, które mogą pozwolić na wyciągnięcie wartościowych wniosków, zaś 89% potwierdza, że ma w zespole zarządczym osobę, która łączy wiedzę biznesową z techniczną. Tyle w teorii.

Jako praktyk z 15 – letnim doświadczeniem w doradztwie, ale także jako inżynier/konstruktor wiem, że zrozumienie potrzeb klienta otwiera drogę do przeprojektowania propozycji wartości zgodnej z trendami i możliwościami technologicznymi. Badania jednoznacznie wskazują bariery utrudniające digitalizację. Są to: ograniczenia istniejących systemów, mała zdolność do adaptacji nowych technologii, zasoby, doświadczenie oraz umiejętności zespołu menedżerskiego i pracowniczego. Luka umiejętności obejmuje głównie ogólną świadomość cyfrową. Pojawiające się wyzwania podczas realizowania inicjatyw digitalizacyjnych w branży retail i e-commerce pokazują jednoznacznie, że inwestycje powinny być ukierunkowane na spersonalizowane rozwiązania, co powinno w krótkim czasie przełożyć się na poprawę sprawności operacyjnej i efektywności działania przedsiębiorstw. Pozwoli to na daleko idącą racjonalizacje produktów, usług, optymalizację procesów oraz podjęcie decyzji dotyczących inwestycji we właściwe rozwiązania. W efekcie podjęcia powyższych działań możliwa będzie przebudowa i redefinicja obecnych modeli biznesowych.

Obecnie w spółce EV Fleet tworzę z zespołem prototypowe rozwiązania dla firm i instytucji, poprawiające efektywność operacyjną w obszarze logistyki. Dotyczy to głównie podmiotów planujących w najbliższej przyszłości przejść na transport zeroemisyjny. Aktualne trendy dowodzą, że pojawią się nowe formy logistyki miejskiej i biznesowej oraz wzrost znaczenia miast jako odrębnych ekosystemów transportu towarów.

Wspieramy klientów w modelowaniu nowych procesów w obszarze e-commerce. Podejmowane przez nich świadome decyzje, pozwolą w najbliższym czasie zwiększyć im przewagę konkurencyjną i zbudować rozwiązania poprawiające obsługę klienta w dostawach towarów w tzw. ostatniej mili. W niedalekiej przyszłości będziemy świadkami dywersyfikacji i ekspansji w nowe obszary szybko rozwijającej się branży logistycznej. Pojazdy generujące duże ilości danych staną się swego rodzaju platformami sprzedażowymi co pozwoli na projektowanie nowych usług i źródeł przychodów. I zapewniam, że to nie jest już odległa przyszłość.

Autor: Daniel Konrad Węgrzynek