New generation technologies in the supply chain – vehicles as driving API

Pojazdy generujące duże ilości danych staną się swego rodzaju platformami sprzedażowymi co pozwoli na projektowanie nowych usług i źródeł przychodów. Aktualne trendy dowodzą, że pojawią się nowe formy logistyki miejskiej i biznesowej oraz wzrost znaczenia miast jako odrębnych ekosystemów transportu towarów.

W gospodarce cyfrowej procedury wykonywane ręcznie, będące pozostałością czasów sprzed ery Internetu, są stopniowo wycofywane z magazynów i realizacji zamówień. Spoglądając w przyszłość, osoby decyzyjne twierdzą, że łańcuchy dostaw nowej generacji będą odzwierciedlać sieciowe, zautomatyzowane rozwiązania korzystające z wyników analityki biznesowej, dostosowane do wymagań sprzedaży wielokanałowej na żądanie.

Wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie terminów dostaw i realizacji zamówień w sprzedaży wielokanałowej wymaga cyfrowej transformacji łańcucha dostaw, która rozwiązałaby główne problemy. Alokacja zapasów, zmniejszenie liczby zamówień, które nie mogą być zrealizowane z uwagi na brak dostępności produktu, i wydajne uzupełnianie towaru to główne trudności, z jakimi muszą się zmierzyć firmy logistyczne realizujące zamówienia składane w modelu sprzedaży wielokanałowej. Nie powinno to dziwić, skoro detaliści, producenci i firmy logistyczne próbują odnaleźć się w ekosystemie, który wyrósł z potrzeb tradycyjnych zakupów w sklepach stacjonarnych, a który musi teraz się zmierzyć z wymaganiami rosnącego w zawrotnym tempie rynku handlu elektronicznego. Aby dostosować się do nowych warunków, przedsiębiorstwa zmuszone są szukać nowych modeli biznesowych, w których zacierają się granice pomiędzy rolą sprzedawcy detalicznego, producenta i firmy logistycznej. Te funkcjonujące od dawna, w dużej mierze hermetyczne role coraz częściej zaczynają ze sobą współgrać, aby sprostać wymaganiom dynamicznego środowiska konsumenckiego, w którym sklepy tradycyjne ukazują światu także swoje internetowe oblicze dostępne przez 24 godziny na dobę.

Na co dzień pełnię funkcję Prezesa Zarządu w firmie EV Fleet Sp. z o.o. Wraz z zespołem opracowaliśmy rozwiązanie transportowe dla branży e-commerce pozwalające na przewóz produktów spożywczych, zarówno chłodzonych jak i mrożonych z pełną kontrolą temperatury w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie spełnia najwyższe standardy HACCP. Gwarantuje to konsumentowi bezpieczeństwo w dystrybucji wyrobów spożywczych. Przestrzeń ładunkowa i jej wyposażenie stanowi główny element procesu łańcucha dostaw żywności. Jej głównym zadaniem jest poprawa efektywności operacyjnej w obszarze transportu i logistyki. Każde rozwiązanie jest indywidualnie projektowane i realizowane przez nasz dział R&D.

Jednym z ważniejszych elementów stanowiącym serce rozwiązania są inteligentne pojemniki wykonane z materiału o bardzo wysokim współczynniku przenikalności cieplnej wyposażonych w tagi i sensory działające w całkowicie bezstykowej technologii RFID. W środku przestrzeni ładunkowej znajduje się zaprojektowana infrastruktura dzięki której dane z pojazdu poprzez specjalnie urządzenia zewnętrzne wyposażone w SIM przekazywane są do chmury.

Wykorzystujące technologię RFID oprogramowanie, sprzęt i rozwiązania do obsługi znaczników dajemy klientom możliwość znalezienia aktualnych informacji nawet o poszczególnych sztukach towaru, zwiększając tym samym dokładność danych na temat stanu zapasów przy jednoczesnym ograniczeniu braków magazynowych, nadmiaru towarów w magazynie i błędów przy uzupełnianiu zapasów.

Nośnikiem transportowym może być każda dostępna na rynku platforma, w tym również elektryczna. Nasza wersja opiera się o fabrycznie produkowany pojazd elektryczny o DMC 3,5 tony. Optymalna, ergonomiczna konstrukcja zorientowana na klienta powiązana będzie w przyszłości z budowanym “systemem operacyjnym”

Głównym założeniem, które przyjęliśmy przy projektowaniu pojazdu/floty pojazdów dla e-commerce jest wzięcie pod uwagę indywidualnych rozwiązań wynikających z potrzeb klientów oraz ze specyfiki dostaw realizowanych poprzez wybrany przez klienta kanał sprzedaży. Są to:

  1. Możliwość zabudowania i udoskonalania produktu zgodnie z preferencjami klientów
  2. Opracowanie mocnych oraz słabych stron produktu/usługi marki na tle konkurencji
  3. Poznanie potrzeb klientów
  4. Szacowanie cyklu życia produktu/usługi oraz przyszłych zachowań konsumentów
  5. Zaplanowanie kampanii marketingowej
  6. Optymalizacja budżetu i wzrostu zysków sprzedażowych
  7. Zidentyfikowanie kanałów dotarcia do nowych klientów
  8. Wzmocnienie marki oraz zapobieganie jej kryzysom
  9. Lepsze dostosowanie cen oraz katalogu produktów/usług
  10. Opłacalność zakupu i eksploatacji – właściwości użytkowe

W kolejnej części opiszemy szczegółowo poszczególne elementy systemu transportowego. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie będa podawane dane techniczne, parametry, specyfikacje, własności materiałów.

Autor: Daniel Konrad Węgrzynek