Last Mile Delivery
in a new edition

O dostawach ostatniej mili napisano już wiele, ale czy wszystko? Na pewno nie. Czy obecne modele dostaw mogą zostać zmienione, czy może zostać przełamane status quo, czy modele związane z dostawami towarów spożywczych w e-commerce da się projektować? Oczywiście, tak. Odpowiadając na postawione pytania spróbuję pokazać to od strony swojego przedsiębiorstwa, bazując na zdobytym doświadczeniu w pracy z klientami. Postawię również kilka tez.

Dziś mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Połączenie wiedzy z technologią daje możliwości budowania firm z dużo większą prędkością. W tak szybko zmieniającej się przestrzeni biznesowej tworzenie nowych modeli opartych o technologię daje niezwykłą przewagę konkurencyjną. Pisałem o tym w ostatnim materiale – Rosnące koszty operacyjne w branży retail i e-commerce szansą na poprawę efektywności biznesowej poprzez inwestycje w nowe technologie i rozwiązania.

Na co dzień mam okazję pracować z dużymi międzynarodowymi firmami, organizacjami, korporacjami. Są to detaliczne sieci sprzedaży, huby logistyczne, sieci dystrybucji. Każdy z tych podmiotów na swój sposób zajmuje się optymalizacją własnego łańcucha dostaw. Ale, czy można optymalizować w nieskończoność ten sam model. Poprawiać, udoskonalać coś, czego może już nie warto ruszać. Osobiście uważam, że w wielu przypadkach – nie. Na ten moment spotkałem się tylko z jedną firmą, która otworzyła się świadomie na innowacje, technologie i chce przełamać wspomniane powyżej status quo. Tak, jedną. Z kilkunastu. Chce to robić metodycznie i procesowo. Tworzyć strategie długoterminowe. I mimo wielu barier z jakimi przyszło się jej zderzyć jak: ograniczenia istniejących systemów, mała zdolność do adaptacji nowych technologii, zasoby, doświadczenie oraz umiejętności zespołu menedżerskiego i pracowniczego radzą sobie wyśmienicie. Ale co najważniejsze. Jeżeli brakuje kompetencji w konkretnym obszarze szukają jej na rynku.

Co jest powodem, że jedni radzą sobie dobrze, a inni nie wiedzą od czego zacząć? Moim zdaniem, wynika to z braku wiedzy i umiejętności w „poruszaniu się” w nowych realiach oraz braku świadomości cyfrowej. Pojawiające się wyzwania podczas realizowania inicjatyw digitalizacyjnych w branży retail i e-commerce (a szczególnie e-grocery) pokazują jednoznacznie, że inwestycje powinny być ukierunkowane na spersonalizowane rozwiązania, co powinno w krótkim czasie przełożyć się na poprawę sprawności operacyjnej i efektywności działania przedsiębiorstw. Pozwoli to na daleko idącą racjonalizacje produktów, usług, optymalizację procesów oraz podjęcie decyzji dotyczących inwestycji we właściwe rozwiązania. W efekcie podjęcia powyższych działań możliwa będzie przebudowa i redefinicja obecnych modeli biznesowych.

Obecnie z zespołem pracuję nad autorskim systemem do modelowania łańcucha dostaw. Odpowiadając na pytanie. Za kilka miesięcy będzie dostępne narzędzie do projektowania procesów w Last Mile Delivery w obszarze e-grocery. Chcemy się skupić nad różnymi kanałami dostaw i wspólnie z klientami takie modele testować. Nie chcąc jeszcze wchodzić w szczegóły, mogę powiedzieć, że cały proces będzie rozpoczynał się na szczegółowym zaplanowaniu i/lub stworzeniu usługi szytej na miarę będzie dotyczył smart packaging i inteligentnych pojemników. Dodatkowo przedstawimy obszar transportu i logistyki od zupełnie innej strony, bazującej na pojazdach (nie koniecznie elektrycznych) stanowiących jeżdżące API. Tak API. Pisałem już o pojazdach generujących duże ilości danych, które staną się swego rodzaju platformami sprzedażowymi, pozwalające na projektowanie nowych usług i źródeł przychodów. Dodatkowo udostępnimy własny ekosystem IT w którym przedstawimy nowe metody komunikacji oraz nowe sposoby przekazywania informacji pomiędzy użytkownikami.

Tego typu narzędzia pozwolą dynamicznie wejść w obszar Last Mile Delivery. A szczególnie zarządzać ryzykiem zwrotów, co jest szczególnie związane z kontrolą temperatury w całym procesie dostawy – od momentu skompletowania zamówienia po jego dostawę do klienta/punktu docelowego. Dysponujemy rozwiązaniami, które dają gwarancję zachowania tzw. zimnego łańcucha. Są w stanie rejestrować temperaturę i inne wskazane przez klienta parametry w czasie rzeczywistym. Ale pokażmy to na realnym Business Case.

Zadaniem było opracowanie złożonej, wielopoziomowej strategii, która pozwoli na właściwą kontrolę nad zapasami. Firma ma w swojej ofercie trzy grupy produktów – artykuły przechowywane w temperaturze pokojowej, artykuły przechowywane w temperaturze kontrolowanej oraz artykuły mrożone. Podczas dystrybucji tych produktów pojawiło się wiele problemów jak: nakładanie się stref dostaw, nielogiczne trasy dystrybucji czy nie wystarczająca powierzchnia magazynowa. Analiza łańcucha dostaw wykazała wiele obszarów, które natychmiast wymagały reakcji. Wyzwaniem było udoskonalenie procesu dostaw w taki sposób, aby zaprojektowana flota dała możliwość realizowania przewozu artykułów spożywczych w odpowiednich warunkach, zapewniających określone parametry, głównie temperaturę, najlepiej kontrolowane w czasie rzeczywistym.

Celowo nie chcę wchodzić w szczegóły, ale udało się znaleźć rozwiązanie, dające możliwość adaptacji oraz połączyć to z rozwojem firmy (rozwój istniejącej infrastruktury sieci sprzedaży). Główną korzyścią był spadek liczby błędów popełnianych podczas transportu towarów, co bezpośrednio przełożyło się na dostępność produktów na półkach. Dodatkowo kilkunastoprocentowy wzrost wydajności w każdym z centrów dystrybucji. Szacowany zwrot z inwestycji – Analiza biznesowa inwestycji – ROI vs TCO nastąpi prawdopodobnie szybciej niż założone cele.

Firma w najbliższym czasie chce skupić się nad wdrożeniem rozwiązania w kolejnych punktach w swojej sieci dostaw. Nasze działania pozwoliły na przejrzystość przepływu towarów, kontrolę nad stanami magazynowymi oraz elastyczność – kluczowe czynniki z perspektywy rozwoju firmy

W następnej części przedstawię i szczegółowo opiszę jedno z naszych autorskich rozwiązań transportowych pozwalających na przewóz produktów w temperaturze kontrolowanej z jej rejestracją w czasie rzeczywistym. Przedstawię kilka propozycji dostaw z zachowaniem zimnego łańcuch, m.in. rozwiązanie bez agregatowe.

Przykłady pochodzą z planowanych lub zrealizowanych przez nas projektów wdrożeniowych. Należę do grupy specjalistów pracujących od kilkunastu lat w obszarze zarządzania flota pojazdów. Staram się, aby zamieszczane przeze mnie treści były elementem wiedzy, ale również inspiracji do codziennego działania.

Autor: Daniel Konrad Węgrzynek